top of page

Сходи на больцях

Ціна на больцеві сходи залежить від вартості больців, сходів та огородження

За метр підйому по вертикалі

₴ 60'000

З чого складається ціна на сходи.

Основою больцевих сходів є больця, що тримають всю конструкцію. На нашому ринку немає больців які можуть регулюватися між сходами на потрібну висоту, тому для кожного окремої конструкції больця виготовляють на замовлення, що впливає на ціну. Крім того, на ціну впливає товщина сходинки.

bottom of page