Гарантійні зобов’язання на продукцію та монтажні роботи.

Продукція (сходи, огородження, сходинки і т.і.) виробляються та монтуються згідно затвердженому замовником проекту.

 

Гарантійний термін на продукцію розпочинається з дати підписання сторонами акту прийому-передачі товару або робіт.

Термін експлуатації складає 15 років.

Гарантійні зобов’язання розповсюджуються на:

 

Назва Гарантійний термін
Монтажні роботи
Дерев’яні комплектуючі 5 років
Металеві комплектуючі 15 років
Скляні комплектуючі 15 років
Лакофарбове покриття 1 рiк

Підставою щодо претензії замовника на гарантійний ремонт є підписаний обома сторонами акт приймання-передачі продукції.

 

При виявленні дефектів продукції замовник інформує про такі дефекти підрядника (усно або письмово).

 

Після пред’явлення замовником претензії підряднику, сторонами складається дефектний акт, після чого недоліки повинні бути усунені підрядником в термін 14 робочих днів з моменту підписання дефектного акту.

При виконанні гарантійного ремонту термін гарантії подовжується на час ремонтних робіт. За кожний день затримки усунення дефектів, що перевищують 14 робочих днів, замовник має право вимагати неустойку в розмірі 0.5% від вартості продукції.

 

Відповідно до закону “Про захист прав споживача” в разі виявлення протягом гарантійного терміну  істотних 1 недоліків продукції або робіт замовник має право вимагати:

 

  • Пропорційне зменшення ціни
  • Безкоштовну ліквідацію дефектів в розумні терміни
  • Компенсацію витрат на ліквідацію дефектів.

 

Вимоги замовника не підлягають задоволенню у разі:

 

  • Нецільового використання продукції.
  • Порушення замовником умов експлуатації 2 продукції.

 

Післягарантійне обслуговування продукції є платним.

1.Істотні недоліки – недоліки, при яких стає неможливим експлуатація продукції.

2.Порушення умов експлуатації – вплив на продукцію вологи, хімічних речовин, екстремальних сонячних і теплових впливів, різких температурних перепадів, механічних впливів і т.д.

Поделиться